جی‌کافه
یک لحظه خوشی

......

یک لحظه خوشی
قصه جی کافه

یکی بود، یکی نبود.

ما به دنبال یک مکث میان لحظه‌های شلوغ زندگی بودیم.

مکثی به‌اندازه یک‌لحظه، تا دور از هیاهوی جهان و روزمرگی نفس بکشیم و نیرو ذخیره کنیم و دوباره به جریان زندگی برگردیم. برای این یک‌لحظه نفس‌کشیدن بود که جی‌ کافه ساخته شد.

 بوی قهوه و شیرینی تازه انتهای خیابان بهشتی (عباس‌آباد) پیچید و قصه ما شروع شد.

برای گسترش این «یک‌لحظه» است که به بزرگ‌ترشدن فکر می‌کنیم.

جی کافه یک تعهد بزرگ به شما دارد: یک‌لحظه خوشی!

  • 53719 - 021
since

1401

برو بالا